Varstvo osebnih podatkov

Splošno

Vsi izrazi uporabljeni v tem poglavju imajo pomen kot ga določata vsakokratno veljavni Zakon o varstvu osebnih podatkov ter Splošna uredba o varstvu podatkov (angl. General Data Protection Regulation – GDPR).

Golden Tree d.o.o. (v nadaljevanju Podjetje) obdeluje osebne podatke v okviru svojih storitev, ki jih ponuja. Podjetje se zavezuje, da bo z ustreznimi organizacijskimi in logično-tehničnimi ukrepi varovalo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov svojih storitev.

Za pravilnost, popolnost in ažurnost podatkov, ki jih vnesejo uporabniki, podjetje ne odgovarja. Podatkov podjetje ne posreduje tretjim osebam, razen pogodbenim izvajalcem, s katerimi ima ponudnik sklenjeno pogodbo o varovanju osebnih podatkov in ki so pogodbeno zavezani k istim standardom varovanja osebnih podatkov kot podjetje.

Zbirke osebnih podatkov podjetje hrani na območju Evropske unije ter jih ne iznaša v druge države.

Namen uporabe

Osebni podatki, ki so pridobljeni preko spletnih strani, v upravljanju podjetja, za namen izvedbe spletnega nakupa, se uporabljajo izključno za potrebe izvedbe in dostave naročila.

V primeru določenih storitev (kot npr. prejemanje rednih obvestil podjetja oz. ostalih promocijskih aktivnosti) podjetje osebne podatke zbira z izrecno privolitvijo posameznikov. Posameznik lahko privolitev kadarkoli umakne v skladu z določbami teh pogojev.

S privolitvijo k hrambi, obdelavi in posredovanju osebnih podatkov s sodelovanjem v nagradnih igrah ali pri naročilu na novice preko elektronske pošte, posameznik dovoljuje podjetju, da kot upravljavec zbirke osebnih podatkov obdeluje zbrane osebne podatke za namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, za pošiljanje novic preko elektronske pošte, telefonske številke in/ali drugega oglasnega gradiva, obveščanju uporabnikov o storitvah spletnega centra in podjetja Golden Tree d.o.o. ter povezanih oseb.

Rok hrambe

V primeru, da podjetje obdeluje osebne podatke na podlagi privolitve se le-ti obdelujejo do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze.
V kolikor se osebni podatki obdelujejo na drugi pravni podlagi (npr. izvrševanje prodajne pogodbe, na podlagi zakonskih določb) pa podjetje hrani osebne podatke toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani, oziroma toliko časa kot to določa vsakokratno veljavna zakonodaja.

Uveljavljanje pravic posameznikov

V primeru, da imate vprašanja glede obdelave vaših osebnih podatkov oziroma bi radi uveljavljali katero izmed spodaj naštetih pravic, povezanih z vašimi osebnimi podatki, se obrnite na: info@goldentree.si ali nam pošljite zahtevek po pošti, Golden Tree d.o.o., Alpska cesta 43, 4248 Lesce.

Podjetje bo, za potrebe zanesljive identifikacije v primeru uveljavljanja pravic v zvezi z osebnimi podatki od posameznika zahtevalo dodatne podatke, ukrepanje pa lahko zavrne le v primeru, da dokaže, da posameznika ne more zanesljivo identificirati.

Podjetje se zavezuje, da bo na zahtevo posameznika po uveljavljanju katere izmed spodaj navedenih pravic, podalo odgovor najkasneje v roku 30 dni. V kolikor zahteve ne bo moč izpolniti v celoti v navedenem roku, bo podjetje to posamezniku sporočilo skupaj z ustrezno obrazložitvijo.

Pravica do obveščanja

Pravico imate do informacij o tem katere vaše osebne podatke obdeluje podjetje, na kakšni podlagi, za kakšen namen in koliko časa jih hrani.

Pravica do pozabe

V kolikor ne želite več, da se vaši osebni podatki, ki jih hrani in obdeluje podjetje, obdelujejo in ob pogoju, da ni drugih zakonitih temeljev za njihovo nadaljnjo hrambo, lahko od podjetja kadarkoli zahtevate, da se vaši osebni podatki zbrišejo.

Pravica zahtevati popravek, izbris ali vložiti pritožbo

Preko v tem delu Pogojev navedenih kontaktnih podatkov lahko kadarkoli zahtevati popravek ali izbris osebnih podatkov, ter vložiti pritožbo glede obdelave vaših osebnih podatkov s strani podjetja.

Iz baze prejemnikov obvestil se lahko kadarkoli odjavite preko info@goldentree.si ali s klikom na povezavo »Odjavi tukaj« na dnu promocijskih elektronskih sporočil.

Za odjavo od občasnih promocijskih SMS sporočil kliknite na povezavo, ki se nahaja na dnu prejetega SMS sporočila. Preusmerjeni boste na spletno stran, na kateri vpišite svojo telefonsko številko oz. telefonsko številko na katero ne želite več prejemati promocijskih SMS sporočil. Po vpisu telefonske številke kliknite na rdeči gumb, na katerem piše “Odjava” in vašo telefonsko številko bomo odstranili iz baze prejemnikov sporočil.

Registrirani uporabniki lahko kadarkoli prenehajo uporabljati spletno trgovino in lahko prekličejo svojo registracijo. To storijo tako, da s pisno izjavo sporočijo preklic registracije. Pred podajo izjave o preklicu registracije mora uporabnik podjetju poravnati vse še neporavnane obveznosti iz naslova opravljenih nakupov v spletni trgovini. Podjetje bo zaupnost osebnih podatkov in zasebnost uporabnikov spletne trgovine v okviru te politike zasebnosti varovalo tudi v primeru preklica registracije.

Pravica do prenosljivosti

Posameznik lahko od obdelovalca zahteva, da mu zagotovi osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval upravljavcu, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki.

Pravica do pravnega sredstva in sankcije

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri nadzornem organu (Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije), pa tudi pravico do pravnih sredstev zoper odločitev nadzornega organa ali v primeru neukrepanja nadzornega organa. V vsakem primeru vas naprošamo, da se najprej poslužite pravice do pritožbe neposredno pri podjetju, preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Pravice vezane na avtomatizirano obdelavo

Posameznik ima pravico ne biti podvržen ukrepom, ki izhajajo zgolj iz profiliranja, analize ali predvidevanj z uporabo avtomatiziranih sredstev obdelave. Posameznik lahko v tem primeru vloži pritožbo preko zgoraj navedenih kontaktnih podatkov.

Pravica do umika privolitve

Posameznik ima pravico do umika privolitve za nadaljnjo obdelavo osebnih podatkov, ko le-ta obdelave temelji na privolitve (npr. v primeru prejemanja promocijskih sporočil).