Ne spreglej 🧐  Začenja se novo poglavje v naši zgodbi  👉  “Preberi tukaj”
Domov / Obvestilo o izvajanju videonadzora v Golden Tree d.o.o.

Obvestilo o izvajanju videonadzora v Golden Tree d.o.o.

Na podlagi internega Pravilnik o izvajanju videonadzora v Golden Tree d.o.o. in v skladu s 5. točko 76. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) vas obveščamo, da izvajamo videonadzor pred prostori Golden Tree d.o.o. (v nadaljevanju »GT«), Alpska cesta 43, 4248 Lesce, ki je tudi upravljavec videonadzornega sistema.

 

Videonadzor se izvaja z namenom:

  • Preprečevanja ali odkrivanja kaznivih dejanj ali enakovrednih zlorab;
  • Identifikacije in pregona storilcev kaznivih dejanj; 
  • Spremljanje varnosti poslovnih prostorov GT.

 

V kolikor ne želite biti pod videonadzorom, v prostor, kjer se videonadzor izvaja, prosimo ne vstopajte. 

Na podlagi videonadzora zbiramo sledeče osebne podatke:

  • Slikovni podatki;
  • kraj, datum in ura vstopa ter izstopa na v območje pod videonadzorom;
  • zvočni podatki (zgolj v izrednih primerih).

 

Z videonadzorom zbrani osebni podatki se hranijo največ 1 leto, po preteku roka se izbrišejo.

Posnetke, pridobljene na podlagi videonadzora lahko uporabijo samo za to pooblaščene osebe in le v primeru, ko gre za utemeljen sum, da je prišlo do katerega od razlogov za uporabo posnetkov, ki so navedeni v veljavnih predpisih. Če je na podlagi video posnetkov možno rešiti nepojasnjen dogodek, ki ima znake kaznivega dejanja, je posnetke dovoljeno posredovati pristojnim organom za odkrivanje in pregon storilca kaznivega dejanja. V kolikor predpis ne določa drugače, se podatki ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije. Za vsak vpogled v podatke (posnetke) se vodi evidenca v dnevniku obdelave, ki jo vodi pooblaščena oseba GT v skladu z internim Pravilnikom.

 

Podatki o vpogledih se hranijo v dnevniku obdelave še 2 leti po koncu leta, ko so nastali. Vpogled v podatke dovoli oziroma odredi direktor GT. Vzroki za vpogled v podatke so lahko:

  • odredba organa za pregon in obravnavo kaznivega ravnanja;
  • zaznani varnostni incident (npr. vlom, kraja,itd.);
  • odredba direktorja in drug zakonit razlog.

 

Posnetki videonadzora se shranjujejo izključno na snemalni napravi na lokaciji GT. Prenos posameznih dogodkov na prenosne medije lahko odredi direktor, ko oceni, da je potrebno zagotoviti dokazno gradivo v sodnem, upravnem ali drugem postopku, v katerem se varujejo pravice in obveznosti GT in njenih uporabnikov.

Za uveljavljanje pravic posameznika s področja varstva osebnih podatkov pri izvajanju videonadzora GT je pristojna pooblaščena oseba, dosegljiva na elektronskem naslovu info@goldentree.si oziroma preko telefonska številke: +386 40 887 380.

S pravimi nasveti in informacijami zmore vsak - tudi ti!
Vpiši svoj email in prejemaj brezplačne nasvete, ki so pomagali že več kot 10.000 Slovencem in Slovenkam.
Bodimo prijatelji